Usługi BHP

 

Podstawa Prawna

art. 2373 § 2 k. p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

 

 

Szkolenia BHP prowadzone są według danego programu szkolenia.

Podczas przeprowadzanych szkoleń kładziemy nacisk na kwestie  bezpieczeństwa,  dodatkowo oprócz przekazywania zagadnień teoretycznych uczestnicy mają zajęcia w formie treningu.

Szkolenia zazwyczaj podzielone są na trzy części