Pomiary środowiska

Pomiary środowiska 

Wraz z akredytowanym laboratorium badań środowiskowych, dokonujemy  następujących badań:

  • na stanowiskach pracy.
  • w pomieszczeniach mieszkalnych;

oświetlenia: na stanowiskach pracy, oświetlenia ewakuacyjnego, ;

zapylenia

hałasu